Accreditatieopleiding JTI en Het Team Kompas

De JTI is een vragenlijst waarvan de uitkomst inzicht geeft in iemands persoonlijkheidstype; de persoonlijkheidsvoorkeur. Voorkeur wil zeggen iets boven iets anders plaatsen. In deze context kan een voorkeur gedefinieerd worden als: wat iemand naar alle waarschijnlijkheid geneigd is te doen wanneer deze volledig vrij is om te kiezen.

De JTI is ontwikkeld door de Noorse psychologen Hallvard E. Ringstad en Thor Ødegård, verbonden aan het organisatiebureau Optimas in Bergen (No), zie www.optimas.no.

Accreditatieopleiding

De accreditatie voor de JTI en Het Team Kompas duurt 4 dagen, onderverdeeld in 2 blokken van ieder 2 dagen. In het eerste blok komen de fundamenten van de typologie aan de orde, worden de vier dimensies uitgebreid uitgelegd en wordt aandacht besteed aan de verbinding met ons lichaam. Na de eerste twee dagen ga je ervaring opdoen met het afnemen van vragenlijsten en het voeren van het feedbackgesprek.

In het tweede blok (derde dag) komen thema’s als conflicthantering, omgaan met stress en veranderingsprocessen aan bod. Door de nadruk te leggen op het praktisch kunnen toepassen van de Jungiaanse Type Index is de geaccrediteerde snel in staat deze materie in individuele, team of organisatieontwikkeling te gebruiken. Naast de cognitieve aspecten wordt veel aandacht besteed aan de neurologische (Braintyping) en fysiologische aspecten (Motoriek). De accreditatie wordt afgesloten met een examen en certificering. Na afloop kan de deelnemer op een verantwoorde manier met de JTI werken en gebruik maken van de online vragenlijsten en de uitgebreide rapportages per type.

De vierde dag staat in het teken van het Team Kompas. Het Team Kompas is de koppeling met gedrag. Iedereen die hiervoor gecertificeert is kan gebruik maken van de uitgebreide Team Kompas rapportage.

We bieden de vierdaagse accreditatietraining aan voor € 2495,-.
U ontvangt hiervoor o.a. een uitgebreide trainingsgids en een aantal vragenlijsten om mee te oefenen.

Opleider: De accreditatie JTI wordt verzorgd door Remco Nijboer.Data:

Najaar 2024: 30 september + 1 oktober en 6 en 7 november 2024
Voorjaar 2025: 7 en 8 april 2025 en 7 en 8 mei 2025


Investering

De prijs van deze opleiding is € 2495,- excl. BTW.


Aanmelden

Hieronder kun je je aanmelden voor JTI accreditatieopleiding.


This field is required

This field is required

This field is required

Maak hier uw keuze

Vult u a.u.b. dit veld in

This field is required

Jungian Type Academy

Jungian Type Academy - Accreditatieopleiding van de Jungian Type Index en voor typologieverdieping in Nederland. De JTI Accreditatie en de Specialisatie Modules zijn bedoeld voor professionals met mensgerichte beroepen. De kennis is breed toepasbaar in allerlei branches. Na het volgen van de accreditatieopleiding ben je JTI Certified Practitioner.

Stacks Image 77


Jungian Type Academy

Jungian Type Academy - Accreditatieopleiding van de Jungian Type Index en voor typologieverdieping in Nederland. De JTI Accreditatie en de Specialisatie Modules zijn bedoeld voor professionals met mensgerichte beroepen. De kennis is breed toepasbaar in allerlei branches. Na het volgen van de accreditatieopleiding ben je JTI Certified Practitioner.Stacks Image 116