JTI Vragenlijst en feedbackgesprek

De vragenlijst die bij de JTI gebruikt wordt is een is betrouwbare en valide vragenlijst die bestaat uit 56 vragen. De JTI vragenlijst is eenvoudig en efficiënt in gebruik.

De vragen in dit instrument zijn ontworpen als een gedwongen keuze tussen tegengestelde polen en doet een beroep op de voorkeur waarmee men zich het best identificeert. Een voorbeeld van een vraag op de dimensie Energie:

A.

Ik hou ervan om tijd voor mezelf te hebben, maar krijg vaak meer energie door met mensen om te gaan en dingen met hen te doen.

B.

Ik hou ervan om met mensen om te gaan, maar krijg vaak meer energie door alleen te zijn of alleen met mijn dierbare.

De uiteindelijke score is geen kwantitatieve schaal. Het instrument meet hoe uniek de persoon reageert ten gunste van de ene of de andere kant van de betreffende dimensie. De JTI heeft dus betrekking op de duidelijkheid van de persoon in de perceptie van zijn voorkeur. Niet hoe de persoon is!


Feedbackgesprek

Een feedbackgesprek met een JTI Certified Practitioner is altijd een onderdeel van de JTI. Zonder feedbackgesprek heeft de uitkomst van de vragenlijst geen waarde en kan er geen betrouwbaar voorkeursprofiel gegeven worden. Er mag dan geen betekenis aan de uitkomst gegeven worden.

Iedere JTI Certified Practitioner heeft toegang tot het online systeem waaruit vragenlijsten afgenomen kunnen worden. Ook is het mogelijk om gebruik te maken van papieren vragenlijsten.  OPLEIDINGEN
Jungian Type Academy

Jungian Type Academy - Accreditatieopleiding van de Jungian Type Index en voor typologieverdieping in Nederland. De JTI Accreditatie en de Specialisatie Modules zijn bedoeld voor professionals met mensgerichte beroepen. De kennis is breed toepasbaar in allerlei branches. Na het volgen van de accreditatieopleiding ben je JTI Certified Practitioner.Stacks Image 206