Jungian Type Academy

De Jungian Type Index, JTI, is een methodiek die mensen op een positieve manier inzicht geeft in hun persoonlijke voorkeuren, zodat duidelijk wordt waarom ze op een bepaalde manier communiceren, conflicten aangaan of vermijden, hoe ze met stress omgaan of veranderingsprocessen beleven. De JTI methodiek bestaat uit het gebruik van een valide en betrouwbare vragenlijst en een onderzoekend feedbackgesprek met een JTI Certified Practitioner.De JTI methodiek bestaat uit het invullen van een valide en betrouwbare (JTI) vragenlijst door de deelnemer én een onderzoekend feedbackgesprek met een JTI Certified Practitioner. Zonder feedbackgesprek met een JTI Certified Practitioner heeft de uitkomst van de vragenlijst geen waarde en kan er geen betrouwbaar voorkeursprofiel gegeven worden! Er mag dan geen betekenis aan de uitkomst gegeven worden.


Het doel van de JTI is dat mensen zichzelf en anderen beter begrijpen, zodat ze bewuster en optimaal kunnen functioneren. JTI kan o.a. worden gebruikt voor loopbaanontwikkeling, teamontwikkeling, leiderschapsontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en conflictbeheersing.

JTI is net als veel andere instrumenten die gebruikt worden op het gebied van leiderschapsontwikkeling, teambuilding, loopbaanbegeleiding en educatieve counseling gebaseerd op de typologie van Jung.


Wat zijn voorkeuren?

Een voorkeur gedefinieerd worden als: ‘Wat je naar alle waarschijnlijkheid geneigd bent om te doen wanneer je volledig vrij bent in je keuze.’ Voorkeuren zijn elementen van de structuur van de psyche; figuurlijk gesproken, dragende muren van de persoonlijkheid.

 • Zijn voorkeuren aangeboren of aangeleerd?
 • Liggen ze vast of zijn ze veranderbaar?

Er bestaan geen definitieve en eenduidige antwoorden op vragen als deze, maar voor ons allemaal geldt dat we onze voorkeuren ontwikkelen in interactie met de wereld waarbij we persoonlijke ervaring opdoen met wat wel en niet werkt en wat wel en niet goed voelt voor ons.

In dit dynamische veld van interactie ontwikkelen de voorkeuren zich en kristalliseren ze uit. Voorkeuren zijn dragende fundamenten van de psyche. We ontwikkelen onze voorkeuren in interactie met de buitenwereld. Veranderingen in voorkeuren zijn over het algemeen onderhevig aan een langdurig proces.


JTI vragenlijst en feedbackgesprek

De vragenlijst die bij de JTI gebruikt wordt is een is betrouwbare en valide vragenlijst die bestaat uit 56 vragen. De JTI vragenlijst is eenvoudig en efficiënt in gebruik.

De vragen in dit instrument zijn ontworpen als een gedwongen keuze tussen tegengestelde polen en doet een beroep op de voorkeur waarmee men zich het best identificeert. Een voorbeeld van een vraag op de dimensie Energie:

 • Ik hou ervan om tijd voor mezelf te hebben, maar krijg vaak meer energie door met mensen om te gaan en dingen met hen te doen.
 • Ik hou ervan om met mensen om te gaan, maar krijg vaak meer energie door alleen te zijn of alleen met mijn dierbaren.

De uiteindelijke score is geen kwantitatieve schaal. Het instrument meet hoe uniek de persoon reageert ten gunste van de ene of de andere kant van de betreffende dimensie. De JTI heeft dus betrekking op de duidelijkheid van de persoon in de perceptie van zijn voorkeur. Niet hoe de persoon is!


Feedbackgesprek door JTI Certified Practitioner

Een feedbackgesprek met een JTI Certified Practitioner is altijd een onderdeel van de JTI. Zonder feedbackgesprek heeft de uitkomst van de vragenlijst geen waarde en kan er geen betrouwbaar voorkeursprofiel gegeven worden. Er mag in dat geval geen betekenis aan de uitkomst gegeven worden.

Iedere JTI Certified Practitioner heeft toegang tot het online systeem waaruit vragenlijsten afgenomen kunnen worden.


Feedbackgesprek door JTI Certified Practitioner

Stacks Image 375

Nadat de vragenlijst is afgenomen en er een persoonlijk feedbackgesprek heeft plaatsgevonden, ontvangt de cliënt van de JTI Certified Practitioner een uitgebreide, gestructureerde en helder geformuleerde rapportage waarin dieper ingegaan wordt op de betekenis van de voorkeuren.


Boek - Inzicht in Jungiaanse Typen

Bij de vragenlijst hoort een boek: Inzicht in Jungiaanse Typen. Dit boek gaat dieper in op de betekenis van de vier dimensies en volgt Jungs gedachtegang hierbij. Alle 16 Typen worden verder uitgediept in het boek. Het boek is een goede aanvulling op de rapportage. JTI Certified Practitioners kunnen dit boek met korting bestellen.


De waarde van typologie

Stacks Image 388

De JTI geeft inzicht en handvatten als het gaat om bijvoorbeeld leerstijlen, drijfveren, communicatiestijl, conflicthantering, natuurlijke kwaliteiten en aandachtspunten.

Door de JTI als instrument in te zetten en kennis over voorkeurstype toe te passen wordt onder ander het volgende bereikt:
Een beter begrip in de diversiteit onder mensen
Een beter inzicht in drijfveren en motieven van zichzelf en van anderen
Het begrijpen van eigen behoeften en die van anderen
Het begrijpen van eigen emoties en die van anderen
Het spreken van verschillende 'talen', afhankelijk van het voorkeurstype waardoor het makkelijker is bij de ander aan te sluiten
Het verbeteren van teamprestaties
Inzicht geven in de meest passende werkomgeving

Toepassingsgebieden zijn o.a.:

 • zelfkennis en ontwikkeling
 • keuze van opleiding, beroep, loopbaan
 • individuelebegeleiding
 • relatietherapie
 • ontwikkeling van communicatie en wederzijds begrip tussen mensen
 • probleemoplossing en conflictbeheersing
 • verbetering van samenwerking en psycho-sociaal klimaat op de werkplek
 • onderwijs en leren
 • verbetering van leiderschap en management
 • teambuilding

Achtergrond

JTI is gebaseerd op de theorie van de Zwitserse psycholoog C. G. Jung over psychologische typen, verder ontwikkeld door de Noren Ringstad en Ødegård. Het is beschikbaar in 15 verschillende talen. Lees meer


Wat is JTI niet?


De JTI is geen test!
De JTI verklaart niet alles en het is verstandig om, bij pogingen om mensen op grond van typen te begrijpen, de uitkomst ervan niet te zien als de enige waarheid maar te gebruiken als hulpmiddel bij de uitwerking van het type.

Wat een typentheorie in wezen doet, is mensen verdelen over een betrekkelijk klein aantal, vrij ruime, categorieën. Daardoor biedt zij ruimte voor individuele nuances. Twee personen van hetzelfde type hebben zeer waarschijnlijk een aantal eigenschappen gemeen, maar kunnen uiteraard in veel opzichten ook zeer verschillend zijn.

Gezien de grote populariteit van de typentheorie en van een aantal van haar instrumenten, waaronder de JTI, is het goed om te beseffen dat het vaststellen van iemands type op zich weinig waarde heeft. Jung was in feite kritisch ten aanzien van alle pogingen om mensen mechanisch in te delen in typen op basis van zijn theoretische bijdragen. Of, zoals hij zei:


Dit soort classificaties is slechts een kinderlijk spelletje, net zo betekenisloos als het indelen van de mensheid in lange en korte schedels.
(Jung, geciteerd in Borbye (1996) en vertaald uit het Dee
ns)


  OPLEIDINGEN
Jungian Type Academy

Jungian Type Academy - Accreditatieopleiding van de Jungian Type Index en voor typologieverdieping in Nederland. De JTI Accreditatie en de Specialisatie Modules zijn bedoeld voor professionals met mensgerichte beroepen. De kennis is breed toepasbaar in allerlei branches. Na het volgen van de accreditatieopleiding ben je JTI Certified Practitioner.Stacks Image 451