Accreditatie Team Kompas

1-Daagse accreditatie

Stacks Image 73

Het Team Kompas | Voor JTI Certified Practitioners

Het Team Kompas is een praktisch instrument voor Teamontwikkeling. Team Kompas wordt gebruikt om teams efficiënter en effectiever te laten samenwerken. Een Team Kompas Rapport kan worden gemaakt door een JTI Certified Practitioner met een accreditatie voor het Team Kompas. De practitioner maakt hierbij gebruik van de verkregen JTI voorkeursprofielen van de teamleden.

Het Team Kompas is gebaseerd op twee modellen: 'The Elements of Work' en 'The Chain of Work' en is een aanvulling op de typetheorie van C.G. Jung. Het Team Kompas is onderdeel van een serie publicaties van OPTIMAS Organisational Psychologists, Noorwegen, die een deskundigheid opgebouwd hebben omtrent diverse aspecten en toepassingen van de Jungiaanse typetheorie.


Voorwaarde voor deelname accreditatie Team Kompas:

 • Je hebt een JTI accreditatie

Uitgangspunten

Twee vooronderstellingen liggen ten grondslag aan ons begrip van teamwerk en hoe teams kunnen worden ontwikkeld:

 • Mensen zijn verschillend.
 • Mensen ervaren bepaalde taken verschillend.

Je kunt stellen dat geen enkel individu compleet kan zijn, maar een team kan dit wel.


Teamrollen

Persoonlijkheidsvoorkeuren worden in dit model omgezet in acht teamrollen. Iedere voorkeur vertegenwoordigd drie teamrollen die logischerwijs best passen bij het voorkeurstype.

Door te werken met Team Kompas als aanvulling op het verkregen eigen inzicht op basis van je Jungian Type Index, krijgt iedere deelnemer inzicht in de rollen die hij/zij van nature het makkelijkst vertegenwoordigd in het team.

 • Sluit dit aan bij de werkelijke situatie?
 • Hoeveel tijd besteed je aan welke rol?

De inzichten vanuit het Team Kompas kunnen een aanleiding zijn om rollen en taken te herschikken in het team om een optimaal resultaat te halen mèt minder energie.

Stacks Image 110

Werkboek teamontwikkeling met Team Kompas

Bij de methodiek hoort een werkboek dat gebruikt kan worden in het proces.

Vanaf februari 2021 kan iedere JTI Certified Practitioner met een accreditatie voor Team Kompas het Team Kompas Rapport genereren vanuit de online webapplicatie www.onlinejti.com. Voorwaarde is dat alle teamleden een JTI feedbackgesprek hebben gehad voordat ze kunnen worden toegevoegd aan een team.

 • Snel een professionele rapportage genereren
 • Advies JTI Certified Practitioner wordt meegenomen in rapportage
 • Rapport voorzien van eigen logo
 • Werkboeken te gebruiken in teams

Het Team Kompas Rapport

Wat staat er in deze rapportage?

 • Een uitgebreide beschrijving van het type team
 • Uitgebreide beschrijving voor leiderschapsbehoeften
 • Overzicht van de aanwezige teamrollen
 • Uitleg over de 8 verschillende teamrollen, gekoppeld aan namen van teamleden
 • Vergelijking huidig team met gewenst team

Data:

7 November 2024
8 Mei 2025


Investering

De prijs van de accreditatieopleiding Het Team Kompas is € 595,- excl. BTW.


Aanmelden

Hieronder kun je je aanmelden voor de creditatieopleiding Het Team Kompas.


This field is required

This field is required

This field is required

Maak hier uw keuze

Vult u a.u.b. dit veld in

This field is required


Jungian Type Academy

Jungian Type Academy - Accreditatieopleiding van de Jungian Type Index en voor typologieverdieping in Nederland. De JTI Accreditatie en de Specialisatie Modules zijn bedoeld voor professionals met mensgerichte beroepen. De kennis is breed toepasbaar in allerlei branches. Na het volgen van de accreditatieopleiding ben je JTI Certified Practitioner.Stacks Image 154