Jungian Type Index

De Jungian Type Index, JTI, is een methodiek die mensen op een positieve manier inzicht geeft in hun persoonlijke voorkeuren, zodat duidelijk wordt waarom ze op een bepaalde manier communiceren, conflicten aangaan of vermijden, hoe ze met stress omgaan of veranderingsprocessen beleven. De JTI methodiek bestaat uit het gebruik van een valide en betrouwbare vragenlijst en een onderzoekend feedbackgesprek met een JTI Certified Practitioner.


JTI Vragenlijst en feedbackgesprek

De vragenlijst die bij de JTI gebruikt wordt is een is betrouwbare en valide vragenlijst die bestaat uit 56 vragen. De JTI vragenlijst is eenvoudig en efficiënt in gebruik.


JTI Rapportage

Rapportage

Nadat de vragenlijst is afgenomen en er een persoonlijk feedbackgesprek heeft plaatsgevonden, ontvangt de cliënt van de JTI Certified Practitioner een uitgebreide, gestructureerde en helder geformuleerde rapportage waarin dieper ingegaan wordt op de betekenis van de voorkeuren.

Stacks Image 412

Wat zijn voorkeuren?

Een voorkeur gedefinieerd worden als: ‘Wat je naar alle waarschijnlijkheid geneigd bent om te doen wanneer je volledig vrij bent in je keuze.’ Voorkeuren zijn elementen van de structuur van de psyche; figuurlijk gesproken, dragende muren van de persoonlijkheid.


De waarde van typologie

De JTI geeft inzicht en handvatten als het gaat om bijvoorbeeld leerstijlen, drijfveren, communicatiestijl, conflicthantering, natuurlijke kwaliteiten en aandachtspunten.


JTI als Management Tool

Door JTI in uw organisatie te gebruiken, leert u dat elke medewerker even belangrijk is als het gaat om het creëren van goede resultaten voor uw organisatie als geheel. Als manager krijg je een beter begrip van je medewerkers en hoe een goede samenwerking tot goede resultaten leidt.


Wat is JTI niet?

De JTI is geen test! De uitkomst van de vragenlijst wordt in het feedbackgesprek met de JTI Certified Practitioner gebruikt als hulpmiddel bij de uitwerking van het voorkeursprofiel.Jungian Type Academy

Jungian Type Academy - Accreditatieopleiding van de Jungian Type Index en voor typologieverdieping in Nederland. De JTI Accreditatie en de Specialisatie Modules zijn bedoeld voor professionals met mensgerichte beroepen. De kennis is breed toepasbaar in allerlei branches. Na het volgen van de accreditatieopleiding ben je JTI Certified Practitioner.Stacks Image 477